HAKAN DOĞAN – Tarih Öğretmeni – Kocaeli Murat Eğitim Kurumları

Tarih Ögretmeni

KPSS İlk Türk Devletleri, Soru-Cevap

bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız 1-Orta Asya’da Türklere ait uygarlık merkezleri hangileridir? ANAV, ABAKAN, AFANASYOVA, ANDRONOVA, KELTEMİNAR, KARASUK, TAGAR UZBAY  2-İlk Türk göçleri ne zaman başladı ve bu göçleri kolaylaştıran etkenler nelerdir? M.Ö 1700  - ATIN EVCİLLEŞTİRİLMESİ - TEKERLEĞİ KULLANMALARI - SAVAŞÇI ÖZELLİKLERİ 3-Kavimler göçünün sonuçları nelerdir? İLK ÇAĞ KAPANDI, ORTAÇAĞ BAŞLADI - AVRUPA’NIN ETNİK VE SİYASİ YAPISI DEĞİŞTİ - ROMA İKİYE ...

devamı

TÜRK İNKILABI

XVII. Ünite - İNKILAPLAR Atatürk Döneminde yapılan devrimler indir ATATÜRK TÜRK DEVRİMLERİ AMAÇLARI 1.Devleti ve toplumu muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak 2.Kişi egemenliğine son verip Ulusal Egemenliği gerçekleştirmek 3.Eşit ve Çağdaş toplum yaratmak 4.Modern ulusal kültür yaratıp, kültür ikililiğine son vermek 5.Çağdaş ve Eşit Hukuk düzeni oluşturmak 6.Ulusal ekonomi yaratıp halkın refahını yükseltmek ÖZELLİKLERİ 1.Ulusal Bağımsızlık ve Ulusal Egemenlik bir arada gerçekleştirildi 2.Modern devlet ve toplum yapısı oluştu 3.Her ...

devamı

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

              Atatürk Dönemi Türk dış politikası kavram haritası indir XV. Ünite - DIŞ POLİTİKA

devamı

Atatürk İlkeleri

            Atatürk ilkeleri XVI. Ünite - İLKELER

devamı

Atatürk Dönemi İç Politika

                    Atatürk Dönemi İç Politika XIV. Ünite - İÇ POLİTİKA  

devamı

MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI VE LOZAN

Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşması XIII. Ünite - MUDANYA VE LOZAN                 MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI 3-11 Ekim 1922 -TBMM                                         İng-Frs-İt -Yunanistan görüşmelere katılmadı -TBMM temsilen İsmet Paşa katıldı Ateşkes Maddeleri 1.Türk – Yunan savaşı sona erecek 2.Yunanistan 15 gün içinde Doğu Trakya’yı boşaltacak İtilaf Devletlerine teslim edecek 3.İtilaf Devletleri 30 gün içinde TBMM’ye teslim edecek 4.Barış Antlaşması yapılıncaya kadar a) İtilaf Devletleri İstanbul’da ve Boğazlarda kalacak b) İtilaf ...

devamı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

Kurtuluş Savaşı Cepheler XII. Ünite - KURTULUS SAVASI CEPHELER                  DOĞU (Ermenistan) - - Düzenli Ordu *Kazım Karabekir- Başarılı *Düzenli ordunun ilk başarısı *Gümrü Antlaşması 3 Aralık 1920 -Ermenistan Misak-ı Milliyi tanıdı -Kars, Iğdır, Sarıkamış TBMM verildi -Anadolu’dan toprak talep etmeyecek *Sevr’deki isteklerinden vazgeçen ilk devlet *TBMM tanıyan ilk devlet ERMENİSTAN *TBMM ilk uluslar arası antlaşması ve siyasi zaferidir *Batum Antlaşması, Pasof Harekatı sonrası Gürcülerle imzalandı.(Artvin-Ardahan-Batum alındı) 23 Şubat ...

devamı

I. TBMM Dönemi ve Ayakalanmalar

I. TBMM Dönemi PDF için Tıklayınız XI. Ünite - I. TBMM 23 Nisan 1920 - 11 Agustos 1923 tarihleri arasında geçen döneme I. TBMM dönemi denir. TBMM Kuruluş Amacı 1.Vatanın kurutuluşun sağlama 2.Birlik ve Beraberliği sağlama 3.Düzenli ve Ulusal orduyu kurma 4.Ulusal Egemenliği gerçekleştirme     *Meclis 23 Nisan 1920’de Şerif Efendi Başkanlığında toplandı *İlk günkü oturuma katılan üye sayısı 115’tir *24 Nisan 1920’de Mustafa Kemal başkan ...

devamı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ HAZIRLIK AŞAMASI - KONGRELER KAVRAM HARİTASI

Milli Mücadele Dönemi Hazırlık Aşaması - Kongreler Kavram Haritası Tıklayınız X. Ünite - KONGRELER KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ Mondros Sonrası Genel Durum  *İlk İşgal Musul (3 Kasım 1918) *Mütareke sırasında M. Kemal Suriye Cephesinde Yıldırım Orduları Grup Komutanı *13 Kasım 1918 İstanbul Fiilen İşgal edildi. Aynı gün M. Kemal İstanbul’a geldi. “Geldikleri gibi giderler” *MİNBER; M. Kemal’in de yazılarının bulunduğu işgallere karşı ...

devamı

I. DÜNYA SAVAŞI SONRASI YAŞANAN GELİŞMELER

I. Dünya Savaşı Sonrası Yaşanan Gelişmeler için Tıklayınız IX. Ünite - I. DÜNYA SAVAŞI SONRASI GELİŞMELER I.DÜNYA SAVAŞI SONRASI GELİŞMELER 30 Ekim 1918’de İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı bu Antlaşma ile Osmanlı Toprakları işgallere açık hale geldi. Osmanlı Devleti FİİLEN yıkılmış oldu.   MADDELERİ; 1.Boğazlar açık hale gelecek, önemli mevkiler işgal edilecek. (Başkent Siyasi varlığı TEHDİT ...

devamı

I. Dünya Savaşı Kavram Haritası

I. Dünya Savaşı indirmek için tıklayın VIII. Ünite - I. DÜNYA SAVAŞI                 SAVAŞIN NEDENLERİ GENEL 1.SÖMÜRGECİLİK YARIŞI 2.MİLLİYETÇİLİK 3.SİLAHLANMA 4.DEVLETLERARASI BLOKLAŞMA   ÖZEL 1.SİYASİ BİRLİKLERİN TAMAMLANMASI (Alm-İt) 2.ALSAS LOREN MESELESİ (ALM-FRS) 3.BALKANLARA HÂKİM OLMA MÜCADELESİ - PANSLAVİZM (RUSYA - AVS MAC) 4.KUZEY AFRİKANIN PAYLAŞILMASI (FRS-İTLY) 5.AKDENİZE ULAŞMA – SICAK DENİZLERE İNME POLİTİKASI 6.UZAKDOĞU’DA JAPONYA’NIN YAYILMA POLİTİKASI   NOT: Avs Mac veliahdının öldürülmesi ile I. Dünya Savaşı başlamış oldu; bu durum savaşın çıkmasında ...

devamı

Tanzimat ve Meşrutiyetler Dönemi Islahat Hareketleri

                  Tanzimat ve Meşrutiyetler Dönemi Kavram Haritası için aşağıdaki linki tıklayınız VII. Ünite - TANZİMAT MEŞRUTİYET TANZİMAT FERMANI (1839) *Abdülmecit zamanında hazırlandı. *Hazırlayan Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa. *Gülhane-i Hattı Hümayun ya da Tanzimat-ı Hayriye olarak da bilinir. *1839 fermanın ilan tarihinden itibaren, 1876 Kanun-i Esasi’nin ilanına kadar geçen döneme Tanzimat Dönemi denir. *Amaç; 1-Devlet ile Yurttaş arasındaki bağı güçlendirmek 2-Azınlık İsyanlarını önlemek 3-Mısır Meselesinde Avrupalıların ...

devamı

Osmanlı Devleti XVII.yy ve XVIII. yy Islahat Hareketleri Kavram Haritası

  Osmanlı Devleti XVII.yy ve XVIII. yy Islahat Hareketleri Kavram Haritası Kavram haritası için tıklayın V. Ünite - OSMANLI DEVLETİ ISLAHATLARI DURAKLAMANIN  İÇ NEDENLERİ *Devlet Yönetimin Bozulması -Deneyimsiz padişahlar -Saray kadınlarının, sadrazam ve devlet adamlarının yönetimde güç kazanmaları -Rüşvet ve iltimas -Feodal Beylerin (Ayan) ortaya çıkması   *Askeri Teşkilatların Bozulması -Kapıkulu Ordusunun bozulması ve Yeniçerilerin sık sık isyan etmeleri “Ocak, devlet içindir” anlayışı yerine “Devlet, ocak ...

devamı

İlk Türk Devletleri Kültür ve Medeniyeti

iNDiRMEK iÇiN: I. Ünite - İLK TÜRK DEVLETLERİ İLK TÜRK DEVLETLERİNİN ÖZELLİKLERİ *İSKİTLER Bilinen ilk Türk topluluğu, ilk kez Atı evcilleştirmişlerdir *ASYA HUN Bilinen İlk Türk Devleti. Bilinen ilk Türk hükümdarı TEOMAN. *I.GÖKTÜRK Türk adıyla Kurulan ilk Türk Devleti. İlk Kez TÜRK kelimesi siyasi anlam olarak kullanılmış. *II. GÖKTÜRK İlk Edebi metinler olan Orhon Yazıtları bu dönemde yazılmıştır. *UYGURLAR Din değiştirerek İlk ...

devamı

Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet Kavram Haritası

                  Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti Kavram Haritası IV. Ünite - OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ  

devamı

     

 

 

 

 

Menu Title