Kategori: Haber Yazıları

Türkiye Tarihi 1

Türkiye Tarihi

Anadolu’nun Fethedilmesi Anadolu’ya ilk Türk akınları 395 – 398 arasında Avrupa Hunları tarafından yapıldı. Anadolu’ya ikinci Türk akınları Sabirler tarafından VI. yüzyılda gerçekleştirildi. Türklerin Anadolu’ya üçüncü gelişleri Abbasiler vasıtasıyla oldu. Abbasiler Doğu Anadolu’da fethettikleri...

Türk İslam Devletleri 1

Türk İslam Devletleri

Türkler ve İslamiyet Ortaasya Hun göçlerinde Avrupaya giden kollar Hristiyanlaşarak, Çindeki Türkler Budistleşerek eriyip gitmişlerdir. Musive olan Hazarlar da aynı akıbete uğramışlardır. Diğer taraftan Müslüman olan Tükrler varlıklarını günümüze kadar sürdürmüşlerdir. Bunun da temel...

İslam Tarihi ve Uygarlığı 1

İslam Tarihi ve Uygarlığı

İslam Tarihi ve Uygarlığı İslam tarihi ve uygarlığı içerisinde çeşitli dönemler görülmüştür. Hz. Muhammed’in peygamberliği ile başlayan İslam tarihi zaman içerisinde Türk tarihi ile kesişmiş ve dünyaya önemli etkilerde bulunmuştur. İslam tarihi özet şekilde...

İlk Türk Devletleri 1

İlk Türk Devletleri

Türklerin İlk Anayurdu Türkler çok uzun zaman Asya Kıtası’nın geniş bir alanında hayatlarını sürdürmüşlerdir. Türklerin Anayurdu Orta Asya’dır. Bu sınırlar batıda, Hazar Denizi, doğuda Kingan Dağları, güneyde Himalaya Dağları, kuzeyde Sibirya‘dır. Anayurt, ilk önceleri...

Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar 1

Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

Eskiçağ Uygarlıkları Anadolu ve Türk tarihini anlamak için burayı etkileyen eskiçağ medeniyetlerini bilmek gerekir. Anadoluda ve çevresinde birçok eskiçağ medeniyeti kurulmuştur. Bu medeniyetleri özetleyecek şekilde kısaca inceleyelim. Asya’da Kurulan İlk Medeniyetler Anadolu Medeniyetleri Tarih boyunca...

Tarih Bilimine Giriş 1

Tarih Bilimine Giriş

Tarihin Tanımı Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, neden-sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman göstererek, belgeler ışığında objektif olarak inceleyen sosyal bir bilimdir. Tarihin Yöntemi Konularını oluşturan olayların tekrarı söz konusu olmadığından...

Menu Title