MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI VE LOZAN

Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşması XIII. Ünite – MUDANYA VE LOZAN

lozan

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI
3-11 Ekim 1922

-TBMM                                         İng-Frs-İt

-Yunanistan görüşmelere katılmadı

-TBMM temsilen İsmet Paşa katıldı

Ateşkes Maddeleri

1.Türk – Yunan savaşı sona erecek

2.Yunanistan 15 gün içinde Doğu Trakya’yı boşaltacak

İtilaf Devletlerine teslim edecek

3.İtilaf Devletleri 30 gün içinde TBMM’ye teslim edecek

4.Barış Antlaşması yapılıncaya kadar

a) İtilaf Devletleri İstanbul’da ve Boğazlarda kalacak

b) İtilaf Devletleri Meriç’in batısında asker bulunduracak

c) TBMM orduları Doğu Trakya’ya giremeyecek, sadece
güvenlik amaçlı 8000 jandarma görevlendirecek

Sonuç:
a) Doğu Trakya ve İstanbul savaşılmadan alındı
b) Osmanlı Devleti hukuken yıkıldı
c) Kurtuluş Savaşının askeri aşaması sona erdi
d) Mondros geçersiz sayılmıştır
e) Doğu Trakya’yı TBMM adına Refet Bey almıştır

SALTANATIN KALDIRILMASI

1 Kasım 1922

-Nedeni
a)Ulusal Egemenlikle çelişmesi
b)İleride yapılacak devrimlere engel oluşturması
c)Padişah ve İst Hük Milli Mücadeledeki tavrı
d)Barış görüşmesine İst Hük davet edilmesi (Hızlandı)

-1 Kasım 1922’de ki ilk oylamada Saltanat ve Hilafet makamları birbirinden ayrıldı, ikinci oylamada Saltanat kaldırıldı (Halifelik için henüz ortam hazır değil)

Son Padişah VI. Mehmet Vahdettin
Son Sadrazam Tevfik Paşa

-17 Kasım 1922’de Halife unvanı ile Vahdettin İngilizlere  sığınınca TBMM 18 Kasım 1922’de Abdülmecit Efendiyi halife seçti.

-Önemi ve Sonuçları
a)Osmanlı Devleti resmen yıkıldı
b)Devlet başkanlığı sorunu ortaya çıktı
c)Dini ve Siyasi otorite birbirinden ayrıldı (Laiklik ilk adım)
d)Lozan’da oluşacak ikilik engellendi
e)I. TBMM’nin İlk ve Tek DEVRİMİ

Lozan Barış Konferansında, TBMM’ni Dışişleri Bakanlığına seçilecek olan İsmet Paşa temsil edecek. TBMM, İsmet Paşa’dan iki konuda taviz vermemesini, aksi halde toplantıyı terk etmesini istemiştir. Bu konular Ermeni Yurdu (Doğu Sınırı) Meselesi ve Kapitülasyonlardı.

22 Kasım 1922’de başlayan görüşmeler Boğazlar, Kapitülasyonlar, Dış Borçlar, Musul meselelerinde anlaşmaya varılmayınca 4 Şubat 1923’de kesintiye uğradı. 23 Nisan 1923’de görüşmeler yeniden başlamıştır. 24 Temmuz 1923’de İsmet Paşa Lozan’da imzalamış ve II. TBMM ise 23 Ağustos 1923 de onaylamıştır.

SINIRLAR;

*Suriye; 1921 Ankara Ant esas alındı

*Yunanistan; 1913 Atina Ant esas alındı
Meriç sınır kabul edildi

*Irak; ÇÖZÜLEMEDİ, Tr-İng arasındaki
görüşmelere bırakıldı

*Adalar;
Ege Adaları
; Bozca, Gökçe, Tavşan
Adaları hariç Yunanistan’da kalacak
Yunanistan Midilli, Sakız, Nikelya
adalarında asker silah bulundurmayacak
      Rodos ve 12 Ada; İtalya’da kalacak
      Kıbrıs; İngiltere’de kalacak

BOĞAZLAR;
*Başkanı Türk olan, Ortak Komisyon yönetecek
*Boğazların her iki yakasından Türkiye Asker ve Silah bulundurmayacak
*Boğazlar uluslar arası ticarete açık olacak

Kapitülasyon; Tamamen kaldırıldı, 5 yıl içinde aşama aşama son verilecek
Dış Borçlar; Osmanlıdan ayrılan devletlerarasında paylaştırılacak. Duyunu Umumiye 5 yıl içinde aşama aşama kaldırılacak
Savaş Tazminatı; Yunanistan, TBMM’ne Karaağaç’ı tazminat olarak verecek
Azınlıklar; Türk vatandaşı sayılacak. Türkiye ile Yunanistan arasında nüfus mübadelesi yapılacak
İstanbul; Anlaşma onaylandıktan sonra 6 Hafta içinde İtilaflar boşaltacak
Yabancı Okullar; TBMM yasalarına uymak koşuluyla yabancı okullar devam edecek
Patrikhane; Ekümenlik yetkisi ve iddiası olmadığı şartıyla İstanbul’da kalabilir (EK PROTOKOL)

Lehimize; Kapitülasyon, Yabancı Okul, Ermeni yurdu, Borçlar
Aleyhimize; Hatay, Boğazlar, B. Trakya, Ege Ada, Kıbrıs, Rodos 12, Patrikhane
Lozan’da sonra hiç gündeme gelmeyen; Batı sınırı, Savaş Tazminatı, Ermeni yurdu, İstanbul, Kapitülasyonlar
Lozan’da çözüldüğü halde Atatürk döneminde gündeme gelenler; Hatay, Azınlıklar, Borçlar, Yabancı Okullar ve Boğazlar
Lozan’da Çözüldüğü halde Atatürk’ten sonra gündeme gelenler;  Rodos ve 12 Ada, Ege Adaları, Kıbrıs, Patrikhane

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Menu Title