KPSS İlk Türk Devletleri, Soru-Cevap

bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız

1-Orta Asya’da Türklere ait uygarlık merkezleri hangileridir?

ANAV, ABAKAN, AFANASYOVA, ANDRONOVA, KELTEMİNAR, KARASUK, TAGAR UZBAY 

2-İlk Türk göçleri ne zaman başladı ve bu göçleri kolaylaştıran etkenler nelerdir?

M.Ö 1700  – ATIN EVCİLLEŞTİRİLMESİ – TEKERLEĞİ KULLANMALARI – SAVAŞÇI ÖZELLİKLERİ

3-Kavimler göçünün sonuçları nelerdir?

İLK ÇAĞ KAPANDI, ORTAÇAĞ BAŞLADI – AVRUPA’NIN ETNİK VE SİYASİ YAPISI DEĞİŞTİ – ROMA İKİYE AYRILDI – FEODALİTE- HRİSTİYANLIK VE SKOLASTİK DÜŞÜNCE AVRUPADA YAYILDI

4-Tarihte bilinen ilk Türk topluluğu hangisidir?

İSKİTLER (SAKALAR) 

5-Tarihte bilinen İlk Türk devleti hangisidir?

ASYA HUN DEVLETİ

6-Türk tarihinde Türk adının ilk kez siyasi bir ad olarak kullanılması

GÖKTÜRK DEVLETİNİN KURULMASI

7-Türk tarihinde bağımsızlık savaşını veren ilk Türk kimdir?

KÜRŞAT (başarısız oldu)

8-Türk edebiyatının en eski sözlü örneği?

ALPER TUNGA DESTANI (İSKİTLER)

9-Avrupa’da kurulan ilk Türk devleti ve kurucusu?

AVRUPA HUN (BALAMİR)

10-Türklerin benimsedikleri ilk yabancı din hangisidir?

MANİHEİZM (UYGURLAR)

11-Yerleşik yaşamın kesin kanıtları nelerdir?

MİMARİ – DUVAR RESİM(FRESK) – SULAMA KANALLARI –

ORAK – SABAN – TOHUM SAKLAMA KABI

12-İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti?

AVARLAR (2 kez)

13-Son göç dalgasıyla Avrupa’ya gelen ve Rusların İGOR Destanına konu olan Türk topluluğu?

KUMANLAR (KIPÇAKLAR)

14-İslamiyet öncesi Türklerde Bakanlar kuruluna verilen isim?

AYUKİ (Hükümet)

AYGUCİ, ÜGE (Hükümet Başkanı)

15-Eski Türk devletlerinde Hükümdarlık alametleri nelerdir?

ORGİN(TAHT),OTAĞ(ÇADIR), YAY, TUĞ,DAVUL, ORDU KOTUZ(SORGUÇ), KUR (KEMER), BERGE (KAMÇI)

16-Türklere ait ilk edebi metinler?

ORHUN KİTABELERİ

17-Orhun kitabeleri kimler adına yazdırılmıştır?

TONYUKUK-BİLGEKAĞAN-KÜLTİĞİN

18-Orhun kitabelerini yazan ve ilk Türk edebiyatçısı sayılan kişi kimdir?

YULUĞ TİGİN

19-Orhun Kitabelerini çözen Danimarkalı dil bilimci kimdir?

WİLHEM THOMSEN (1893)

20-Eski Türklerde sınıf ayrımının görülmemesinin nedeni nedir?

TOPRAĞIN DEVLETE AİT OLMASI

GÖÇEBE YAŞAM

TÜRK TÖRESİ  (Eşitlik)

21-Türk Töresinin değişmeyen hükümleri hangileridir?

ADALET – EŞİTLİK – İYİLİK – İNSANLIK

22-Eski Türklerde ölü gömme törenlerine ne denir?

YUĞ

23-İlk kurulan Türk devletlerinde oda biçiminde yapılmış büyük mezarlara ne denir?

KURGAN

24-Türklerin konu olduğu, diğer topluluklara ait olan destanlar hangisidir?

Nibelungen Destanı – Atilla

İgor Destanı – Kıpçak

25-Kendi adına para basan ilk Türk hükümdar?

BAGA TARKAN (TÜRGİŞLER)

26-Avrupa Hun devletinin başkenti neresidir?

ETZELBURG (Macaristan)

27-İlk Türk devletlerinde VAKIF, MATBAA, CİLTCİLİK, KÜTÜPHANE, TİYATRO, ÇİNİ, MİNYATÜR ilk kez hangi devlet zamanında görülmüştür?

UYGURLAR

28-Günümüze en yakın ve en gelişmiş Orta Asya kültürü hangisidir?

TAGAR KÜLTÜRÜ

29-İlk Türk devletlerinde kültürel terimler nelerdir?

BEDİZCİ: Ressam

KÖKÜNÇ: Tiyatro Eseri

KUDÜM: Bas Davul

TİMPANİ-KÖPÜRGE: Davul

OBUA: Zurna

KİTHARA: Telli Çalgı

KÜG: Melodi

IR: Beste

30-Tanrı Kut Bagadır kimdir?

METEHAN

31-Kıpçaklar hangi Türk-İslam Devletlerinde paralı askerlik yapmışlardır?

MEMLÜK-EYÜBİLER

32-Kıpçak Türkçesinin derlemesini yapan ve Türkçe bilmecelere yer veren, Kıpçaklar arasında Hristiyanlığı yaymak için misyonerler tarafından yazılan kitabın adı nedir?

CODEX CUMANİKUS

33-Türklerde ÇAR unvanını ilk kullanan hükümdar kimdir?

TUNA BULGARLARI-BORİS HAN

34-Emevilere karşı en çok mücadele veren Türk Hükümdar

TÜRGİŞLER – SULU KAĞAN

35-Orta Asya için Türkiye ifadesi ilk kez hangi kaynaklarda geçmiştir?

BİZANS (DOĞU ROMA)

36- Eski Türklerde Hükümdara, GÖKTANRI tarafından verilen özellikler nelerdir?

KUT – GÜÇ – TOPRAK

37-Eski Türklerde KURULTAY farklı isimlerle anılmıştır. Bu isimler ve devletler nelerdir?

HAZAR-İhtiyarlar Meclisi

TABGAÇLAR-Nazırlar Meclisi

AVR HUN-Seçkinler Meclisi

TUNA BULGAR-Millet Meclisi

PEÇENEKLER-Komenton

38-İran kaynaklarında Türk adının anlamı nedir?

GÜZEL İNSAN

39-Orta Asya’da demir ve dört tekerlekli araba ilk kez hangi kültürde görülmüştür?

KARASUK

40-Orta Asya’da en eski kültür merkezi hangisidir?

ANAV

41-Orta Asya’da Türklere ait en eski kültür merkezi hangisidir?

AFANASYOVA

42-Hıristiyanlığı kabul eden ilk Türk devleti hangisidir?

AVARLAR

43-Aytengri, Aygök unvanları hangi Türk devleti zamanında kullanılmıştır?

UYGURLAR

44-Kurultay tarafından tahtan indirilen Kağan kimdir?

İNAL KAĞAN

45-Uygurlarda Mani tapınaklarına ne denir?

BURKAN EVİ

46-Uygurlarda Budist tapınaklarına nedir?

STUPA

47-Eski Türklerde ölümden sonra yaşamın devam ettiğine inanmalarının kanıtı nelerdir?

KURGAN – BALBAL – MUMYA – UÇMAĞ – TAMU

48-Türk tarihide para ilk kez hangi devlette kullanılmıştır?

GÖKTÜRKLER

49-İslamiyetin Orta Asya’da erken dönemde yayılmasını engelleyen Türk devletleri hangisidir?

HAZARLAR (Hz. Ömer) 

TÜRGİŞLER (Emeviler)

50-İlk Türk devletlerinde Paralar hangi isimle kullanılmıştır?

MADENİ: YARMAK, YASTUK, SATİR

BEZ: KUANPO, KAMDU, BÖZ

KAĞIT: ÇAV

51-Eski Türkçede Anne ve Baba’nın karşılığı nedir?

ÖG: Anne

KANG: Baba

52-İlk Türk Siyasetnamesi nedir?

ORHON KİTABELERİ

53-Hazarlarda Kağan adına savaşlara katılan ve devleti yöneten yöneticiye ne denir?

BEK

54-Yöneticilerle yönetilenler arasında yapılan sözlü antlaşmaya ne denir

TÜZ

55-Mazdek isyanını (Sasanilerde) bastıran, ardından Göktürk – Sasani ittifakı ile yıkılan Türk devleti hangisidir?

AKHUNLAR (EFTALİTLER)

56-Cengiz Han’a itaat eden ilk Türk boyu hangisidir?

KARLUKLAR

57-Orhon (Göktürk) kitabelerinde anlatılan konu başlıkları nelerdir?

Türklerde devlet yönetimi

Hükümdarların görevleri

Halkın, devlete karşı görevleri

Devletin yıkılış nedenleri

Çin’in bölücü faaliyetleri

Türk kültürü

58-Boy beylerinin özellikleri nelerdir?

UNVANLARI; Bİ, BAĞ, BEĞ

HİSSELERİNE; ÜLÜŞ

OTURDUKLARI YERE; ORUN denir

59-İlk Türk devletlerinde coğrafi yönler ve özellikleri nelerdir?

KUZEY; KARA (YAĞIZ-YER-TOPRAK)

DOĞU; YEŞİL/MAVİ (DİRİ-GENÇ)

GÜNEY; KIZIL (BAĞIMSIZLIK-KORUYUCU RUH-TANRI)

BATI; AK-BEYAZ (GÜÇ-ULUS-ADİL)

60-Kut aldığına inanılan en önemli aileler hangileridir?

HUNLAR; TU-KU HANEDANLIĞI

GÖKTÜRKLER; AŞİNA HANEDANLIĞI

UYGURLAR; YAĞLAKLAR HANEDANLIĞI

61-Şu Destanın özellikleri nelerdir?

SAKALARA AİTTİR-BÜYÜK İSKENDER İLE SAKALAR ARASINDAKİ MÜCADELEYİ ANLATIR. BÜYÜK İSKENDER DESTANDA ZÜLKARNEYN OLARAK GEÇER. KAŞGARLI MAHMUT YAZIYA GEÇİRMİŞTİR

62-Moğolların Benim Hocam diye hitap etti ve Moğolların Türkleşme sürecini tamamladığı Türk devleti hangisidir?

UYGURLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Menu Title